ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

62Η34691ΒΣ-ΕΑΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/62Η34691ΒΣ-ΕΑΝ

30/09/2021 03:00:00

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

99219608

Δ/2021/8589

Αμοιβή μέλους ΔΕΠ

30/09/2021 15:22:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *