ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

97ΘΡ7ΛΩ-ΕΘ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΘΡ7ΛΩ-ΕΘ4

30/09/2021 15:21:27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5003

οικ. 2382

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 2382-30/09/2021

30/09/2021 15:21:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *