ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΒΙΨ7ΛΩ-52Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΙΨ7ΛΩ-52Ι

30/09/2021 15:21:04

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5003

οικ. 2383

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 2383-30/09/2021

30/09/2021 15:21:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *