ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΨΦ2Γ46ΜΗΨ5-ΕΧΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦ2Γ46ΜΗΨ5-ΕΧΔ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ

100046286

ΧΕ Α126/30-09-2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ

30/09/2021 15:19:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *