ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ8Σ346ΜΗΨ5-ΔΜΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8Σ346ΜΗΨ5-ΔΜΔ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ

100046286

ΧΕ Α125/30-09-2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ

30/09/2021 15:16:14

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *