ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΒΨ946ΨΧ9Θ-Σ4Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΨ946ΨΧ9Θ-Σ4Τ

30/09/2021 03:00:00

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

99200120

7886/21

88ος Λογαριασμός του έργου : «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας (Α.Δ. 579)»

30/09/2021 15:12:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *