ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ7ΥΤ469ΗΕΖ-4ΓΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΥΤ469ΗΕΖ-4ΓΥ

30/09/2021 03:00:00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

99221009

5144

Δόση μηνός Σεπτεμβρίου 2021 βραχυπρόθεσμου δανείου.

30/09/2021 15:07:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *