ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ5ΔΩ4691ΒΣ-ΠΙΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΔΩ4691ΒΣ-ΠΙΕ

30/09/2021 03:00:00

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

99219608

Δ/2021/8584

Αμοιβή μέλους ΔΕΠ

30/09/2021 15:07:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *