ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ψ2ΣΡ469ΗΘΡ-5ΗΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΣΡ469ΗΘΡ-5ΗΠ

30/09/2021 03:00:00

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ

99221325

ΟΙΚΟΝ. 7189

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΚεΔ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΝΟΥ Σ.(33,65€).

30/09/2021 15:02:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *