ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

6ΑΛ8ΟΚΒΚ-ΘΝΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΛ8ΟΚΒΚ-ΘΝΚ

30/09/2021 00:00:00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

53290

0043Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

30/09/2021 16:24:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *