ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Ρ7746Ψ8ΧΒ-Υ3Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ7746Ψ8ΧΒ-Υ3Ι

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

227889/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 98807 #6667898 #1226323

30/09/2021 15:00:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *