ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ω8ΣΧ46Ψ8ΧΒ-ΝΚ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΣΧ46Ψ8ΧΒ-ΝΚ9

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

226333/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 71778 #6664779 #1224845

30/09/2021 14:59:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *