ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΜ7Π46Ψ8ΧΒ-2ΩΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ7Π46Ψ8ΧΒ-2ΩΙ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

226109/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 71071 #6664330 #1224625

30/09/2021 14:59:39

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *