ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

93Α346Ψ8ΧΒ-1ΘΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/93Α346Ψ8ΧΒ-1ΘΝ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

226070/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 61030 #6664252 #1224586

30/09/2021 14:59:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *