ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΑΚΦ46ΜΤΛ6-1ΤΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΚΦ46ΜΤΛ6-1ΤΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

100054492

71142

Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

30/09/2021 14:53:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *