ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΣΥ17ΛΛ-ΡΧ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΥ17ΛΛ-ΡΧ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5009

245320(1687)/30.09.2021

«Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά»

30/09/2021 14:52:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *