ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ9Τ1469Β7Κ-ΣΛΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Τ1469Β7Κ-ΣΛΛ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99206912

423/1.2.1

α) Αποδοχή υλοποίησης ΔΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών 2021-2022» και κωδικό 80700. Έγκριση του συνολικού και ετήσιου προϋπολογισμού καθώς και ένταξη τους στον προϋπολογισμό της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ, β) Έγκριση ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού αντικειμένου, γ) Επιτροπή παραλαβής υλικών, υπηρεσιών κλπ έως του ποσού των 30.000,00€

30/09/2021 14:52:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *