ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΛΗ946ΨΖ2Ν-6ΤΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΗ946ΨΖ2Ν-6ΤΟ

30/09/2021 03:00:00

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

99203020

34084/2021

Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού

30/09/2021 14:47:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *