ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Α1Υ46Ψ8ΧΒ-ΚΤΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Α1Υ46Ψ8ΧΒ-ΚΤΜ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228230/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99997 #6668583 #1226653

30/09/2021 14:47:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *