ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΝΙΜ46Ψ8ΧΒ-ΑΡΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΙΜ46Ψ8ΧΒ-ΑΡΒ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228228/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99983 #6668577 #1226651

30/09/2021 14:47:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *