ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

90ΦΣ46Ψ8ΧΒ-ΓΒΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΦΣ46Ψ8ΧΒ-ΓΒΑ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228224/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99969 #6668569 #1226648

30/09/2021 14:46:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *