ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Ζ8446Ψ8ΧΒ-6ΦΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ζ8446Ψ8ΧΒ-6ΦΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228223/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99965 #6668567 #1226647

30/09/2021 14:46:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *