ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΘΓ546Ψ8ΧΒ-ΣΑΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΓ546Ψ8ΧΒ-ΣΑΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228222/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99962 #6668565 #1226646

30/09/2021 14:46:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *