ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΡΠΙΙ46Ψ8ΧΒ-6Λ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΙΙ46Ψ8ΧΒ-6Λ5

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228221/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99961 #6668563 #1226645

30/09/2021 14:46:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *