ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΜ9746Ψ8ΧΒ-1Δ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ9746Ψ8ΧΒ-1Δ1

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228219/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99957 #6668559 #1226643

30/09/2021 14:46:12

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *