ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗ2446Ψ8ΧΒ-ΝΘΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ2446Ψ8ΧΒ-ΝΘΧ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228217/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99949 #6668556 #1226642

30/09/2021 14:46:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *