ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ψ8ΣΓ46Ψ8ΧΒ-Ψ96

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΣΓ46Ψ8ΧΒ-Ψ96

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228215/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99945 #6668552 #1226640

30/09/2021 14:45:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *