ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9Χ2846Ψ8ΧΒ-ΔΚΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Χ2846Ψ8ΧΒ-ΔΚΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228214/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99944 #6668550 #1226639

30/09/2021 14:45:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *