ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

65Χ446Ψ8ΧΒ-Ψ4Μ

https://diavgeia.gov.gr/doc/65Χ446Ψ8ΧΒ-Ψ4Μ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228212/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99930 #6668547 #1226638

30/09/2021 14:45:41

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *