ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΚΒΘ46Ψ8ΧΒ-6ΔΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΒΘ46Ψ8ΧΒ-6ΔΤ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228211/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99928 #6668545 #1226637

30/09/2021 14:45:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *