ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

95ΦΙ46Ψ8ΧΒ-ΣΕ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΦΙ46Ψ8ΧΒ-ΣΕ8

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228210/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99927 #6668543 #1226636

30/09/2021 14:45:29

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *