ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΑΒΟ46Ψ8ΧΒ-7ΣΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΑΒΟ46Ψ8ΧΒ-7ΣΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228208/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99924 #6668539 #1226634

30/09/2021 14:45:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *