ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Ξ9746Ψ8ΧΒ-Ρ7Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ9746Ψ8ΧΒ-Ρ7Ο

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228207/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99918 #6668537 #1226633

30/09/2021 14:45:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *