ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΛΤ546Ψ8ΧΒ-ΚΣ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΤ546Ψ8ΧΒ-ΚΣ2

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228206/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99917 #6668535 #1226632

30/09/2021 14:45:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *