ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΩΥΑ46Ψ8ΧΒ-ΜΤΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΥΑ46Ψ8ΧΒ-ΜΤΡ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228205/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99916 #6668533 #1226631

30/09/2021 14:44:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *