ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΜΞΡ46Ψ8ΧΒ-ΙΙΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΜΞΡ46Ψ8ΧΒ-ΙΙΔ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228204/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99909 #6668531 #1226630

30/09/2021 14:44:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *