ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Υ7546Ψ8ΧΒ-ΦΩΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ7546Ψ8ΧΒ-ΦΩΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228203/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99903 #6668529 #1226629

30/09/2021 14:44:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *