ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΒΛΓ46Ψ8ΧΒ-ΑΨΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΛΓ46Ψ8ΧΒ-ΑΨΒ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228202/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99902 #6668527 #1226628

30/09/2021 14:44:37

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *