ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΗ0Ω46Ψ8ΧΒ-Ο1Ψ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ0Ω46Ψ8ΧΒ-Ο1Ψ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228201/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99900 #6668525 #1226627

30/09/2021 14:44:31

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *