ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΣΦ646Ψ8ΧΒ-ΣΘΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΦ646Ψ8ΧΒ-ΣΘΤ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228200/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99899 #6668523 #1226626

30/09/2021 14:44:25

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *