ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΨΞΩ46Ψ8ΧΒ-ΒΦΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΞΩ46Ψ8ΧΒ-ΒΦΝ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228198/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99897 #6668519 #1226624

30/09/2021 14:44:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *