ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΡΒΠ46Ψ8ΧΒ-4ΛΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΒΠ46Ψ8ΧΒ-4ΛΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228197/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99896 #6668517 #1226623

30/09/2021 14:44:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *