ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9ΨΩ746Ψ8ΧΒ-1ΗΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΩ746Ψ8ΧΒ-1ΗΕ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228195/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99890 #6668513 #1226621

30/09/2021 14:43:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *