ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

647Κ46Ψ8ΧΒ-ΝΚ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/647Κ46Ψ8ΧΒ-ΝΚ1

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228194/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99889 #6668511 #1226620

30/09/2021 14:43:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *