ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΙΛΖ46Ψ8ΧΒ-3ΓΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΛΖ46Ψ8ΧΒ-3ΓΟ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228193/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99884 #6668509 #1226619

30/09/2021 14:43:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *