ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΤΧΩ46Ψ8ΧΒ-Σ4Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΧΩ46Ψ8ΧΒ-Σ4Π

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228192/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99881 #6668507 #1226618

30/09/2021 14:43:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *