ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΨΜ9Σ469ΗΛΠ-7ΝΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ9Σ469ΗΛΠ-7ΝΒ

30/09/2021 03:00:00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

99221010

491.2

ΘΕΜΑ 2ο : Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2021.

30/09/2021 14:43:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *