ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6ΡΞ246Ψ8ΧΒ-ΛΘΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΞ246Ψ8ΧΒ-ΛΘΒ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228191/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99878 #6668505 #1226617

30/09/2021 14:43:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *