ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΩΔΛ846Ψ8ΧΒ-66Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΛ846Ψ8ΧΒ-66Ρ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228190/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99876 #6668503 #1226616

30/09/2021 14:43:03

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *