ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6Τ5Λ46Ψ8ΧΒ-0ΨΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ5Λ46Ψ8ΧΒ-0ΨΑ

30/09/2021 03:00:00

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

99202041

228189/2021

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 99874 #6668501 #1226615

30/09/2021 14:42:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *